Kinderen en scheidende ouders

Scheiden is voor ouders een moeilijke en emotioneel turbulente tijd. Voor kinderen die het proces misschien niet (helemaal) begrijpen of de ernst van de impact op hun toekomst niet volledig begrijpen, is een scheiding ook een verwarrende en tumultueuze tijd.

Terwijl de meeste volwassenen scheiden met de bedoeling hun leven in de toekomst opnieuw vorm te geven, hebben kinderen natuurlijk niet die vooruitziende blik of de levenservaring om te weten dat er ook leven na de scheiding van hun ouders is. Bovendien merken ze dat ze weinig of geen invloed hebben op het proces. Voor kinderen in een scheiding valt het enige gezin dat ze ooit hebben gekend uiteen, en het kan lijken alsof hun primaire bron van veiligheid en bescherming wegglijdt. Tijdens de scheiding hebben kinderen, waarschijnlijk meer dan ooit tevoren, ouders nodig om hen te troosten en gerust te stellen, en om hen te laten weten dat ze geliefd zijn.

Meestal gaan ouders tijdens de scheiding zelf ook door een emotionele rollercoaster waardoor ze dat wat hun kinderen juist dan zo nodig hebben snel uit het oog verliezen. In een hoog-conflictsituatie kan het zomaar gebeuren dat ouders, zonder dat ze beseffen wat ze eigenlijk doen en wat daarvan de gevolgen voor hun kinderen zijn, hen inzetten als troef in de strijd met hun aanstaande ex-partner. Dat brengt een kind blijvende emotionele schade toe.

Het is belangrijk voor ouders om, tijdens het scheidingsproces de kracht te vinden om wat er gebeurt los te zien van wie ze zijn, aan zichzelf te werken en te leunen op een ondersteunend netwerk, zodat ze de impact van een scheiding op kinderen kunnen minimaliseren. Hoewel het belangrijk is de tijd te nemen om met de kinderen over de scheiding te praten, kan het in sommige gevallen best lastig zijn om de verleiding om met kinderen over volwassen onderwerpen te praten die niet met hen besproken zouden moeten worden, te weerstaan.

Helpen de kinderen te helpen

In mijn werk ben ik mij terdege bewust dat de rechten, belangen en het welzijn van de kinderen tijdens de scheiding altijd de hoogste prioriteit hebben. Daarom ben ik er altijd op gericht om kinderen in scheiding te beschermen, en moedig ik ouders aan om te onderzoeken wat hun kinderen nodig hebben om hen door deze moeilijke tijd te helpen.

De combinatie van mijn levenservaring als gescheiden moeder, mijn studie Pedagogiek en de opleiding tot Scheidingsspecialist heeft mij het inzicht gegeven om tijdens het scheidingsproces de behoeften van kinderen centraal te stellen en ouders te helpen om ver van de harde realiteit van vijandige rechtszaken te blijven.

Daarbij houd ik scherp in de gaten dat ouders voor henzelf en voor hun kinderen ruimte nemen om te verwerken wat er allemaal tijdens de scheiding gebeurt.

(tekst loopt door onder de afbeelding)

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Uitdagingen van een scheiding: potentiële valkuilen voor ouders

De grootste uitdaging van scheidende ouders is om kinderen ervan te verzekeren dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de scheiding. Als er nare dingen gebeuren, hebben velen van ons de neiging zich af te vragen of we verantwoordelijk zijn. Een kind dat de stress van een scheiding ervaart, heeft uiteraard nog minder dan volwassenen het vermogen om volwassen gedrag te begrijpen. Het heeft vaak zelfs de destructieve neiging om zichzelf de schuld van de scheiding te geven.

Omdat er tijdens de scheiding vaak zorgen zijn over hoe de financiën er in de toekomst er uit gaan zien, kan een ouder soms in de verleiding komen op de andere ouder tijd met de kinderen te ontzeggen als er niet aan de kosten voor de kinderen wordt bijgedragen. De wet maakt een expliciet onderscheid tussen het bijdragen aan de kinderkosten en het recht van kinderen om met beide ouders contact te hebben.

Een ouder die de het contact met de andere ouder op deze manier probeert te manipuleren, laat aan de kinderen het disfunctioneren van een relatie zien. Op die manier beschadigen ouders hun kinderen omdat ze hun kinderen niet leren hoe zij in hun volwassen leven een gezonde relatie aan kunnen gaan. Er zijn tal van legale strategieën om met onbetaalde kinderalimentatie om te gaan, zonder dat de kinderen als pionnen in een (lopende) scheidingssituatie ingezet worden.

Behalve dat ouders juridische valkuilen zouden moeten omzeilen, moeten ze ook oppassen dat ze niet te veel op hun kinderen leunen. Sommige ouders die voor het eerst sinds lange tijd alleen zijn, wenden zich misschien tot hun kinderen voor troost en steun, en rekenen er zelfs op dat de kinderen als raadgever optreden. Ten eerste kunnen kinderen, door in deze positie meer over de scheiding te weten komen dan zou moeten; en ten tweede voegt de druk om deze rol te hebben nog meer stress toe aan de scheidingservaring van het kind.

Scheiding is een volwassen probleem, waartegen kinderen moeten worden beschermd. Er zijn veel gezondere therapeutische alternatieven voor eenzame ouders.

(tekst loopt door onder de afbeelding)

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Scheiding, communicatie en kinderen

Een opmerkelijk percentage van de gescheiden en scheidende ouders ziet niet de potentiële schade die ze hun kinderen en hun relatie met hun kinderen kunnen toebrengen door via de kinderen met elkaar te communiceren. Ouders kunnen hun kinderen zelfs gebruiken om informatie over elkaar te krijgen. In dergelijke communicatie zien de kinderen opnieuw uit eerste hand de disfunctionele relatie die hun ouders hebben gecreëerd. Bovendien kunnen de kinderen het gevoel hebben dat ze gedwongen worden partij te kiezen. Door getuige te zijn van dergelijke onrust, kan de hoop op het vinden van een gezonde relatie als volwassene nog verder weg lijken.

Door kinderen actief in de scheiding te betrekken, krijgen ze ook de mogelijkheid om ouders tegen elkaar uit te spelen voor hun eigen belang. Wat relatief goede ouder-kindrelaties kunnen zijn geweest, kan verslechteren als kinderen ten koste van hun ouders in hun eigen verhoogde behoeften proberen te voorzien, of op ongezonde manieren aandacht en steun zoeken.

In sommige gevallen kan een gefrustreerde scheiding of gescheiden ouder in de verleiding komen om de andere ouder tegenover de kinderen in diskrediet te brengen. Ze vergeten dat ze het hebben over een van de slechts twee biologische ouders die hun kinderen ooit zullen krijgen. Niemand, zelfs een ouder niet, heeft het recht om de relatie van een kind met een andere ouder te vernietigen, hoe ontoereikend zij ook denken dat die ouder is. Er komt een dag dat het kind in staat is om zijn of haar eigen mening over hun ouders te vormen.

Hulp is beschikbaar

Een scheiding heeft zeker het potentieel om de levens van ouders en kinderen te veranderen, en alhoewel het een moeilijk proces is, is het niet onoverkomelijk. Hulp en ondersteuning is beschikbaar.

Tijdens het scheidingsproces zet ik niet alleen mijn ervaring in het begeleiden van juridische uitdagingen in, maar ik neem ook de tijd om mijn klanten te helpen bij het aanpakken van hun emotionele behoeften en de emotionele behoeften van hun kinderen. Ik beschik over uitgebreide kennis en ervaring en een netwerk van therapeuten en kindercoaches en kan ouders daardoor helpen de ondersteuning te vinden die zij nodig hebben om deze moeilijke tijden te doorstaan.

You may also like