Over mij

Astrid van Eersel

Waarom ik doe wat ik doe

Ik geloof dat kinderen van gescheiden ouders niet in de knel hoeven te komen, mits ouders met oog voor de emoties en belangen begeleid worden in de overgang van een partnerrelatie naar een ouderrelatie. De afgelopen vijfentwintig jaar heb ik veel kinderen in de knel zien komen. Door ouders die vaak onbewust en dus ook onbedoeld meer met hun eigen belangen bezig zijn dan met die van hun kinderen. En toch zag ik steeds weer dat ouders dat eigenlijk helemaal niet willen. Een scheiding gaat in de meeste gevallen gepaard met heel veel heftige emoties. Daarnaast verandert er ook heel veel in heel korte tijd. Het is dus helemaal niet zo raar dat je vanuit de emotionele rollercoaster waar je in zit, geen zicht hebt op de gevolgen voor de kinderen.
Het is mijn missie om ouders bewust te maken. Hen te laten zien dat elke keuze een rechtstreeks gevolg voor de kinderen heeft. Zowel positief als negatief.
Het proces van partner- naar ouderrelatie is een belangrijk – zo niet het belangrijkste – deel van de scheiding. Het andere – zakelijke – deel verloopt vaak ook veel sneller en makkelijker als het emotionele proces doorlopen is. Goede begeleiding zorgt ervoor dat alles wat nodig is op tafel komt. Met een duurzaam positief resultaat als gevolg.

 

Hoe ik dat doe

Door mijn natuurlijke talent om tussen de regels door te luisteren en dat vervolgens te benoemen, komt op tafel wat nodig is om met oog voor álle belangen overeenstemming te bereiken.

Mijn jarenlange ervaring in procesbegeleiding maakt dat ik haarfijn aanvoel wat op een bepaald moment in het proces nodig is.

Dat alles wat besproken wordt vertrouwelijk wordt behandeld is voor mij een wetmatigheid. Alleen dan kan je je vrij voelen om alles te bespreken.

Als mediator ben ik uiteraard neutraal en onpartijdig. Ik heb geen enkel belang bij de uitkomst van de mediation.

 

Wat ik doe

Je kunt bij mij terecht om de scheiding van A tot Z te regelen. Voor onderwerpen die buiten mijn kennisgebied liggen maak ik gebruik van de expertise uit mijn netwerk. Daarnaast werk ik samen met een advocaat die het verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank in kan dienen.

Mijn expertise ligt voornamelijk op het gebied van procesbegeleiding. Door mijn pedagogische achtergrond en mijn levenservaring weet ik als (stief-)moeder heel goed hoe de situatie voor jullie en jullie kinderen aanvoelt.

Uiteraard heb ik ook een erkende Mediation-opleiding gevolgd en het voor certificering benodigde examen en assessment behaald.

anoniem

Astrid hielp ons om naar de daadwerkelijke belangen van de kinderen te kijken. We zijn er trots op dat we daardoor en ondanks de scheiding toch samen ouders voor onze kinderen kunnen zijn.

anoniem

Astrid heeft mijn ex-partner en mij op zorgvuldige wijze en met oog voor alle emoties geholpen om de vastgelopen onderhandelingen tijdens de echtscheiding weer vlot te trekken.

Kwaliteit

omdat je wil weten dat je goed zit

Lid van NMv

ADR gecertificeerd Mediator

ADR gecertificeerd Conflictcoach

ICR internationaal Coach

WhatsApp WhatsApp mij