Juridisch

Het getekende convenant gaat met alle bijlagen naar de advocaat. Er vindt nog een kort online gesprek met de advocaat plaats waarna het convenant met een gezamenlijk verzoek tot scheiding naar de rechtbank wordt verstuurd.

Afronding

Op basis van de genomen beslissingen maakt Astrid het concept-convenant. Na akkoord ontvangen jullie het convenant ter ondertekening.

Inventarisatie

Als jullie besluiten om jullie door Astrid te laten begeleiden, ontvangen jullie de mediationovereenkomst en de factuur voor het gekozen pakket. Na ondertekening van de overeenkomst en betaling van de factuur start de inventarisatie. In deze fase verzamelen we alle onderwerpen waarover een beslissing genomen moet worden.

Kennismaking

Na aanmelding plannen we een afspraak voor een gratis en vrijblijvend online kennismakingsgesprek van 30 minuten.